Økende religiøs forfølgelse i verden

Frankfurt (KAP) - Det internasjonale selskap for Menneskerettigheter (IGFM) beklager at den religiøse forfølgelsen øker i verden. Tilfellene av begrensning av religionsfriheten har økt "graverende", heter det i en erklæring som IGFM offentliggjorde i Frankfurt i anledning 50-årsdagren for Menneskerettighetserklæringen. Som en reaksjon på globaliseringen brer det seg en religiøs fanatisme i store deler av verden, heter det i skrivet. Som eksempel nevner menneskerettighetsorganisasjonen Pakistan, India, Indonesia, Kina, Kuba og Maldivene.

I Pakistan etterstreber regjeringen i følge IGFM en "talibanisering" etter afghansk forbilde. Medlemmer av religiøse minoriteter er der "i stor fare". For tiden øker særlig forfølgelsen av kristne. Etter mordet på ni kristne for noen uker siden er nå 16 mennesker blitt arrestert i Punjab på grunn av "blasfemi". Også i India tilspisses situasjonen for de kristne etter at hindu-partiet BJP overtok regjeringsmakten i mars i år. Der blir det stadig flere voldelige overgrep mot religiøse minoriteter utført av ekstremistiske hindugrupper. Flere kristne institusjoner er overfalt, bibler er brent og kirkegårder har blitt skjendet.

På Kuba er det gitt innrømmelser etter at pave Johannes Paul II besøkte landet i januar i år, men situasjonen er "stadig kritisk", heter det videre. IGFM henviser i den forbindelse til den kristne samvittighetsfangen Jorge Garcia Perez, som har sittet i fengsel siden 1991 og flere ganger har blitt mishandlet. Også i Kina er systemet fortsatt "repressivt" til tross for noen forbedringer. Med henblikk på den kinesiske religionspolitikken har den kinesiske borgerrettsforkjemperen Wei Jingsheng erklært at situasjonen nå er "verre" enn for ti til femten år siden. I følge IGFM gjør flere stater innrømmelser mer av hensyn til utenrikspolitiske mål enn av reformatoriske. Men dette viser samtidig at offentlig press på regimene har virkning på menneskerettighetspolitikken, uttaler IGFM.

Kathpress 9. desember 1998; o: pe

av Webmaster publisert 10.12.1998, sist endret 10.12.1998 - 11:10