Verdensungdomsdagen år 2000 tar form

Vatikanet (KAP) - Det største arrangementet i Roma under Det hellige år 2000 begynner å ta form. Til Verdensungdomsdagen i august i Jubelåret er det ventet opptil to millioner ungdommer. Deltakere fra 58 land og 45 internasjonale katolske foreninger har lagt opp programmet i grove trekk:

Fra 10. til 14. august 2000 innbyr alle italienske bispedømmer ungdommene til å lære ulike former for kristent liv i hele Italia å kjenne, samt knytte gjensidige kontakter. På festen for Marias opptakelse i Himmelen den 15. august blir det om kvelden et møte mellom ungdommene og paven på St. Petersplassen.

De etterfølgende tre dagene har et kulturelt-åndelig tyngdepunkt, blant annet er det planlagt en valfart til apostelen Peters grav, i tillegg til katekese og korsveisandakter. Den siste kvelden og natten vil ungdommene tilbringe litt utenfor Roma, på universitetsområdet Tor Vergata. Der finner avslutningsgudstjenesten sted. For å lette den innholdsmessige og åndelige forberedelsen vil paven offentliggjøre sitt budskap til Verdensungdomsdagen allerede senest pinsen 1999.

Kathpress 9. desember 1998; o: pe

av Webmaster publisert 10.12.1998, sist endret 10.12.1998 - 11:10