Paven minner om retten til livet

Vatikanet (KAP) - Vatikanet har til den forestående 50-årsdagen for Menneskerettighetserklæringen minnet om retten til livet og den fundamentale retten til fri religionsutøvelse. Ved generalaudiensen i Vatikanet på onsdag hilste paven en gruppe italienske abortmotstandere og oppfordret til å støtte anliggendet om livets beskyttelse. Han erklærte at hans ønske er at alle går inn for å forsvare livets store gave fra unnfangelse til en naturlig død.

Den hellige Stols faste representant ved FN, erkebiskop Renato Martino, minnet samme dag i New York i et intervju med Vatikanets misjonsnyhetstjeneste Fides om retten til religionsfrihet. Han beklaget at denne retten i mange stater fortsatt overses eller bare delvis blir respektert, til tross for tilbakegangen for de totalitære ideologiene. Martino understreket at retten til fri religionsutøvelse både i det private og offentlige rom hører til Den hellige Stols mest sentrale anliggender. Samtidig uttrykte Vatikandiplomaten sin solidaritet med alle som blir forfulgt for sin tro eller sin politiske overbevisning.

Kathpress 9. desember 1998; o: pe

av Webmaster publisert 10.12.1998, sist endret 10.12.1998 - 11:10