Ortodokse klager over liberale i Kirkenes Verdensråd

Harare (CWN) - Lederen for den russisk-ortodokse delegasjonen til Kirkenes Verdensråds årsmøte i Harare klaget søndag over at rådet er dominert av liberale, vestlige grupper. Presten Hilarian Alfejev sa at ortodokse delegater kunne bli tvunget til å forlate møtet i Zimbabwe, ikke som en protest, men som "et skrik av smerte". Han la skylden på den radikale endringen av Kirkenes Verdensråd siden 1990. Rådet består av de fleste protestantiske og ortodokse kirkesamfunn, men Den katolske kirke har ingen offisiell representasjon eller medlemsskap. Forsamlingen, med 960 delegater fra 112 land, er rådets høyeste rådgivende organ.

"Mange protestantiske kirker har adoptert tendensene fra det liberale vestlige samfunnet", sa Alfejev. "Verdensrådets agenda er dominert av en vestlig protestantisk moralholdning. (...) Vi blir mer og mer isolert". Blant de ortodokses største bekymringer er den økende vektlegging i organisasjonen på homoseksuelles rettigheter og på ordinasjon av kvinner.

Flere dusin ortodokse delegater ble søndag kveld enige om at ledere for deres nasjonale delegasjoner sammen skulle formulere et forslag som krever støtte til gjenopptak av full ortodoks deltakelse.

Catholic World News 7. desember 1998; o: pe

av Webmaster publisert 10.12.1998, sist endret 10.12.1998 - 11:10