100.000 unge til Santiago de Compostela

Madrid / Brussel (KAP) - Den spanske valfartsbyen Santiago de Compostela venter neste år en tilstrømming av mer enn 100.000 ungdommer. Den europeiske ungdomsvalfarten til Santiago, som finner sted mellom 4. og 8. august, skal bli en flerkulturell fest som skal knytte Europas ungdom til kristen spiritualitet. Dette uttaler en talsmann for organisatorene, Jose Maria Ramon, til Europaparlamentet i Brussel. Gjennom diskusjoner om Europas fremtid og basisverdiene for menneskelig sameksistens skal møtet bidra til å bringe det europeiske samfunn fremover. "Europa blir bygd på Jakobsveien", sier Ramon.

I Santiago har man siden middelalderen æret apostelen Jakob (Iago), og hans grav skal befinne seg under basilikaen. Santiago tilhører kristenhetens største valfartssteder i Europa, og i fjor var halvparten av pilegrimene under 30 år. Organisatorene understreker den økumeniske karakteren som valfartene til Santiago har fått de siste årene.

Hver av møtets fire dager skal vies en av de menneskelige grunnverdier: Liv, Kjærlighet og solidaritet, Fred og Menneskerettigheter. Til samtalefora, arbeidsgrupper og kulturelle arrangementer ventes mange personligheter fra politikk, kirke, kunst og kultur.

Kathpress 10. desember 1998; o: pe

av Webmaster publisert 10.12.1998, sist endret 10.12.1998 - 23:38