Bispekommisjon i USA sier definitivt nei til kvinnelige prester

Vatikanet (KAP) - Troslærekommisjonen i den katolske bispekonferansen i USA har sagt definitivt nei til krav om å prestevie kvinner. Torsdag siterte Vatikanets avis L'Osservatore Romano et dokument fra kommisjonen, der det heter at ingen kristen på bakgrunn av dåpen har rettslig krav på prestevielse. Som begrunnelse sier kommisjonen at prestevielsen "ikke er et vesentlig element for å oppnå den hellighet som vi alle er kalt til".

I teksten understreker kommisjonen at Kirken bekrefter likeverdigheten mellom mann og kvinne. Prestevielsen er imidlertid en "spesiell gave". Den er ikke nødvendig for den personlige frelse, men er for å tjene Gud og Kirken. Videre erklærer biskopene at prestevielsen er forbeholdt menn fordi kirken er forpliktet til å følge Kristi forbilde da han valgte bare menn til sine apostler. Dette eksemplet har også den kirkelige tradisjon fulgt til alle tider. Til slutt heter det i dokumentet: "Av dette følger at denne lære må aksepteres av alle troende som en del av troslæren".

Dokumentet fra Troslærekommisjonen skal i følge Vatikanavisens fremstilling muliggjøre en "ny og passende refleksjon over dette temaet". I USA har det også innen Den katolske kirke lenge vært grupper som krever prestevielse av kvinner etter press fra kvinnerettighetsaktivister og på bakgrunn av at noen protestantiske kirker har kvinnelige prester.

Kathpress 10. desember 1998; o: pe

av Webmaster publisert 10.12.1998, sist endret 10.12.1998 - 23:38