Stockholms nye biskop bispeviet

Den nye katolske biskopen av Stockholm, Anders Arborelius, ble bispeviet tirsdag 29. desember 1998. Vielsen foregikk i Stockholms domkirke og ble foretatt av avtroppende biskop Hubertus Brandenburg, hjelpebiskop Wiliam Kenney og biskop Alfons Nossol av Opole (Polen). Mange biskoper fra nabolandene deltok også i bispevielsen. Arborelius overtar ledelsen av den katolske minoriteten i landet som første svenske siden Reformasjonen.

Sverige brøt med Roma under Reformasjonen i 1557. Det var først i 1951 at alle svenske borgere fikk sin frihet til å velge religion garantert ved lov. Kongen er et unntak siden han må være protestant. Det katolske bispedømmet Stockholm ble opprettet i 1953. Stockholm hadde vært apostolisk vikariat siden 1783. Bispedømmet omfatter hele Sverige og teller 165.000 katolikker i 39 menigheter. Med en befolkningsandel på knapt to prosent er den landets største kirke etter Svenska Kyrkan, den evangelisk-lutherske statskirken.

Anders Arborelius ble født i Sveits av svenske protestantiske foreldre i 1949. I 20-års alderen gikk han over til Den katolske kirke. Han studerte først filologi ved universitetet i Lund. Etter sin inntreden i karmelittordenen studerte han filosofi og teologi i Brugge og Roma. Han ble presteviet i Malmö i 1979. Den 17.november i år utnevnte pave Johannes Paul II ham til å etterfølge Hubertus Brandenburg. Biskop Brandenburg, som opprinnelig kommer fra Tyskland, ledet katolikkene i Sverige i 20 år og hadde god kontakt med den lutherske statskirken.

Kathpress

av Webmaster publisert 30.12.1998, sist endret 30.12.1998 - 15:39