Paven vier biskop for Vietnam

Vatikanet (KAP) - Pave Johannes Paul II har som første pave på 66 år viet en prest fra Vietnam til biskop for et bispedømme i det sørøstasiatiske landet. Ved messen på festen for Kristi åpenbaring den 6. januar i Peterskirken ble ni prester fra seks land bispeviet. Blant dem var altså Peter Tran Dinh Tu, som skal lede bispedømmet Phu Cuong sør i landet med rundt 85.000 katolikker.

Utnevnelsen av biskop Tran var en del av den omfattende fornyelsen av episkopatet i Folkerepublikken Vietnam. Dette var blitt mulig gjennom en åpning fra kommunistregimet i Hanoi i løpet av 1998 etter deres blokadepolitikk mot Vatikanet, som har vart i flere tiår.

I følge Amnesty International har menneskerettighetssituasjonen i Vietnam bedret seg noe i det siste. I de siste månedene er 13 politiske fanger satt fri. Likevel består lovene som begrenser ytrings- og religionsfriheten. Amnesty beklager særlig at Vietnams lover ikke gjør noen forskjell mellom væpnet motstand og fredelig opposisjon. Kritikk mot regjeringen kan ved hjelp av strenge sikkerhetslover bli hardt straffet. Hittil har den vietnamesiske regjeringen avslått all dialog om menneskerettighetsspørsmål. Den katolske Kirke og engasjerte katolske legfolk regnes som et av hovedmålene som regjeringens overvåkningsapparatet retter sin oppmerksomhet mot.

Kathpress 7.1.99; o: pe

av Webmaster publisert 25.01.1999, sist endret 25.01.1999 - 14:23