Den ortodokse kirke inviterer Paven til Romania

(KAP) Den rumensk-ortodokse patriark Teoctist I kommer til å sende en skriftlig invitasjon til Johannes Paul II om å besøke Romania. Dette vedtok Den ortodokse kirke i Romanias hellige synode i Bucuresti på torsdag. Invitasjonen er blitt mulig takket være den positive utviklingen i forholdet mellom Den ortodokse og Den katolske kirke i Romania, heter det i et kommuniké fra Den hellige synode.

Med dette skrittet fra patriark Teoctist I blir pave Johannes Paul II for første gang invitert til et tradisjonelt ortodokst land. Det ventes at et pavebesøk i Romania vil ha vidtrekkende konsekvenser for utviklingen i de økumeniske forbindelsene mellom Den katolske kirke og verdens ortodokse kirker.

Den rumenske president Emil Constantinescu hadde allerede for flere måneder siden invitert pave Johannes Paul II til Bukuresti. Men fra begynnelsen av ble det signalisert fra vatikansk hold at invitasjonen også måtte komme fra den ortodokse kirken i landet for at Paven skulle ta i mot den. Det snakkes om slutten av mai/begynnelsen av juni som et mulig tidspunkt for reisen.

I de senere dager var det lyktes å dempe konflikten om tilbakeleveringen av tidligere gresk-katolske gudshus som ble overdratt til de ortodokse av den daværende kommunistiske regjeringen i landet i 1948. Denne konflikten var til nå det viktigste hinder for et pavebesøk. Dialogen om dette spørsmålet mellom Den rumensk-ortodokse og Den gresk-katolske ("unierte") kirke, var praktisk talt fullstendig fastlåst fra høsten 1996 til september 1998. Den kom i gang igjen gjennom megling fra den romerske St. Egidio ? bevegelsen. Ved "Assisi ? fredsmøtet" (et oppfølgingsmøte etter fredsmøtet i Assisi i 1986) i Bukuresti, som ble arrangert av St. Egidio-bevegelsen i fellesskap med det rumensk ortodokse patriarkatet og den rumenske president Constantinescu i slutten av august/begynnelsen av september, kom det til et "tøvær" mellom katolikker og ortodokse. Allerede under dette møtet ble Romanias mulige brobyggerfunksjon som et "latinsk land med ortodoks tradisjon" betont.

av Webmaster publisert 07.02.1999, sist endret 07.02.1999 - 13:54