Rumenske ortodokse inviterer paven

Efter flera års spänningar mellan katoliker och ortodoxa i Rumänien efter den östeuropeiska kommunismens sammanbrott har den rumänsk-ortodoxa kyrkan beslutat att de kan bjuda in påven Johannes Paulus II att besöka landet. Det uppgav den rumänsk-ortodoxa kyrkan på fredagen. Rumäniens president Emil Constantinescu bjöd in påven i juli i fjol, men det behövdes en inbjudan från landets ortodoxa kyrka också, som nu alltså kan komma när som helst. Påven vill inte besöka ett övervägande ortodoxt land mot denna kyrkas vilja. Men ett besök i ett övervägande ortodoxt land skulle vara en nyhet som också kan ses som ett viktigt steg på väg mot kristen enhet.

Men ännu har man inte löst den pågående konflikten om de omkring 2500 kyrkobyggnader som hörde till den katolska kyrkan av östlig rit, som förbjöds 1948 och vars kyrkor överlämnades till den ortodoxa kyrkan. Fredagens inbjudan kom som en överraskning, särskilt som den rumänsk-ortodoxa kyrkan så sent som i slutet av januari sade att den katolska kyrkan av östlig rit, som är landets näst största samfund, först måste dra tillbaka sina krav på att få tillbaka de gamla kyrkorna. Konflikten är inte så lätt att lösa. Det är sant att man vet vem som ägde kyrkorna när de konfiskerades och att konfiskeringen var ett övergrep 1948. Därför vill katolikerna att ägandeförhållandet skall avgöras av domstol. Men det är också sant att många av dessa kyrkor har använts av ortodoxa församlingar i femtio år och att det inte alltid finns katolska församlingar som verkligen behöver byggnaden. Därför vill den ortodoxa kyrkan att man skall avgöra lokalt vilken kyrka som skall höra till vilket samfund.

Omkring fem procent av Rumäniens 22 miljoner invånare är katoliker. De flesta bor i Transylvanien i nordvästra Rumänien. Den katolska kyrkan av östlig rit uppstod för omkring 300 år sedan då Transylvanien hörde till Österrike-Ungern och en del av den ortodoxa kyrkan anslöt sig till den katolska men behöll sina traditioner.

Noga räknat har påven alltås inte fått någon inbjudan ännu. Det hänger ihop med hur den rumänsk-ortodoxa kyrkans beslutsgång fungerar. Dess patriark Teoktist har en rätt begränsad självständighet utan kyrkans viktiga angelägenheter avgörs av biskopsmötet, den heliga synoden. Denna sammanträdde den 4 februari och beslöt att ge patriark Teoktiskt tillstånd att bjuda in påven. När denna inbjudan sedan kommer får man se.

Vatikanradions skandinaviska program/OB/1999-02-08

av Webmaster publisert 09.02.1999, sist endret 09.02.1999 - 10:46