Jeg håper Roma blir ferdig til år 2000

Det är sant att Rom inte byggdes på en dag, men med tanke på de mängder av pilgrimer och turister som beräknas komma till den heliga staden i samband med millennieskiftet kanske påven tycker att staden borde bli färdig snart. De italienska myndigheterna har med stora förseningar dragit igång ett stort byggnadsprogram som bara några månader från millennieskiftet har förvandlat en stor del av Rom och särskilt kvarteren kring Peterskyrkan och Vatikanen till väldiga byggarbetsplatser. Livet blir allt svårare både för bilister och fotgängare, som bara kan hoppas att allt sedan skall bli så mycket bättre.

När Johannes Paulus II lördag 6 februari tog emot Roms borgmästare Francesco Rutelli tillsammans med kommunstyrelsen sade han att 2000-årsfirandet av Jesu födelse är "ett ojämförligt evenemang som angår hela mänskligheten." Han sade att han hoppas att "alla byggprojekt som redan pågår eller skall startas kan avslutas i tid."

Under nästa år väntas 26 miljoner personer komma till Rom. Många av stadens moderniseringsprojekt kom igång oroväckande sent för att kunna bli färdiga till år 2000. Det handlar om att bredda vägar och modernisera tåg och tågstationer. Ett av de största projekten ligger strax bredvid Peterskyrkan. Där skall man bredda vägen längs Tibern och tunneln som leder bort från floden under kullen Janiculum där man också skall skapa en stor parkering för turistbussar. Men än så länge är resultatet bara att tusentals pendlare får tillbringa en timme till i trafiken varje dag.

Vatikanradions skandinaviska program/OB/1999-02-08

av Webmaster publisert 09.02.1999, sist endret 09.02.1999 - 10:46