Den hellige stol om befolkning og utvikling

(VIS) Den Hellige Stol er representert med en delegasjon ved det internasjonale forum for befolkning og uytvikling som i disse dager finner sted i Haag i Nederland. Forumet er et forberedende møte i FN i sommer, fem år etter den store befolkningskonferansen i Kairo. Møtet i Haag avsluttes fredag 12. februar.

Leder for Den hellige stols delegasjon er Msgr. Frank Dewane fra Det pavelige råd "Cor Unum", og han hadde ordet under plenumsesjonen onsdag 10. februar. I sitt innlegg henviste han til resultater fra konferansen i Kairo i 1994 og nevnte blant annet at befolkningekonferansen i Kairo for første gang satte befolkningsspørsmålet sammen med utvikling. Alle former for tvang når det gjelder gjennomføring av befolkningsstrategier ble forkastet. Familien, basert på ekteskapet, ble anerkjent som samfunnets grunnleggende enhet, og tillagt tilsvarende støtte og beskyttelse.

I oppfølgingen, sa han videre, vil Den hellige stol særlig rette oppmerksomheten mot to komponenter hva utvikling angår, nemlig utdannelse og bekjempelse av fattigdom. Vi noterer imidlertid at de midler som er øremerket for reproduktiv helse er vesentlig høyere enn de som er avsatt for utbredte epidemiske sykdommer og for utdannelse. Msgr. Dewane erklærte at når Den hellige stol så sterkt fremhever familiens rolle, så er det fordi familien er den beste motvekt mot et rent individualistisk konsept av seksualitet og reproduksjon.

Delegasjonslederen beklaget sterkt praksisen med "dagen-derpå-pillen" og bruken av RU 486-pillen, og sa at det dreier seg om abortive midler kamuflert som prevensjon, og som er i klar motsetning til de lands nasjonale lovgivning som garanterer rettsvern for livet alt fra unnfangelsen av. Den hellige stol vil også sterkt beklage praksisen med sterilisering som ikke sjelden gjennomføres ved bruk av press og tvang.

av Webmaster publisert 11.02.1999, sist endret 11.02.1999 - 09:10