Laveste fødselsrate i EU-landene siden krigen

(KAP) Fødselsraten i EU-landene sank i fjor til det laveste nivå siden krigen. Det europeiske statistikkbyrået Eurostat i Luxemburg opplyser at foreløpige anslag sier det ble født rundt 4 millioner barn i de 15 EU-landene i 1998, rundt 40 000 færre enn året før. Denne tendensen vil fortsette i årene som kommer. I midten av 60-årene var tallet på levendefødte barn i det nåværende EU-området mer enn 6 millioner, 50% høyere enn i dag.

Nedgangen i antall fødsler i 1998 er særlig sterk i Tyskland, Østerrike, Finland og Hellas. Det høyeste fødselstallet står Irland for med 14,1 fødsler per 1000 innbyggere. I følge Eurostat står det dårligst til i Italia (9,2) og Spania (9,3). EU-gjennomsnittet skal ligge på 10,7.

av Webmaster publisert 15.02.1999, sist endret 15.02.1999 - 14:37