Kardinal Ortega fordømmer handelsblokaden

Havanna (KAP) – Erkebiskopen av Havanna, kardinal Jaime Ortega, har fordømt den amerikanske handelsblokaden mot Kuba. Kristen nestekjærlighet må ikke "bli erstattet av politiske ideologier", sa erkebiskopen ved en gudstjeneste som opptakt til et felles-amerikansk bispemøte. I tillegg uttalte Ortega seg mot dødsstraff og abort, og kritiserte at menneskerettighetene ikke overholdes i mange land på det amerikanske kontinentet.

På onsdag holdes det årlige møtet for biskoper fra Nord-Amerika med representanter for den latinamerikanske bispekonferansen (CELAM), og 5 kardinaler og 25 biskoper deltar, blant dem 8 fra USA og 6 fra Canada. For første gang holdes dette felles-amerikanske bispemøtet på Kuba. I sentrum for forhandlingene, som ikke er åpne for offentligheten, står forberedelsene til Det hellige År 2000 samt det apostoliske skriv til særsynoden for Amerika, ""Ecclesia in Amerika". Pave Johannes Paul ga ut dette skrivet på sin reise til Mexico i slutten av januar. Møtet avsluttes onsdag med en gudstjeneste i Havanna.

Kathpress 15. februar 1999; o: pe

av Webmaster publisert 16.02.1999, sist endret 16.02.1999 - 12:44