Klosterinnvielse på Tautra

25. mars, på festen for Herrens bebudelse, blir Mariaklosteret på Tautra innviet. Cisterciensernonnene fra Mississippi Abbey i USA kommer i slutten av februar til Norge og bosetter seg på en eiendom Trondheim Stift har kjøpt til formålet. Klosterets offisielle navn blir: Tautra Mariakloster, el. Sancta Maria de Tuta Insula.

av Webmaster publisert 19.02.1999, sist endret 19.02.1999 - 17:58