Erklæring fra Den hellige stol vedrørende Pinochet-saken

Den hellige stols pressetalsmann, Joaquin Navarro-Valls, kom i formiddag med følgende erklæring angående Den hellige stols intervensjon vis-à-vis engelske myndigheter i Pinochet-saken:

Jeg kan bekrefte at Den hellige stol har gjort et diplomatisk fremstøt vis-à-vis den engelske regjering, som det fremgikk i en erklæring gitt av baronesse Symons fra det britiske utenriksdepartementet til Overhuset i går.

Den hellige stols henvendelse ble gjort konfidensielt, og kan offentliggjøres når det måtte passe, i forståelse med den britiske regjering i henhold til internasjonal praksis.

Den hellige stols interesse har sitt opphav i en forespørsel fra Chiles regjering som er en koalisjon av kristelig-demokrater og sosialister, som i ulike internasjonale fora gjør krav på sin territorielle suverenitet, også på det juridiske område.

(VIS)

av Webmaster publisert 19.02.1999, sist endret 19.02.1999 - 17:58