Taiwans utenriksminister i Vatikanet

Vatikanet (KAP) - Taiwans utenriksminister Jason Hu besøkte torsdag Vatikanet og møtte da "utenriksminister" erkebiskop Jean Louis Tauran og kardinalstatssekretær Sodano. Det var ikke snakk om noen audiens hos paven.

Ministeren hadde uttrykt ønsket om å besøke Vatikanet på sin Europareise. Han kom fra Makedonia, som er det eneste europeiske landet ved siden av Vatikanet som har diplomatiske forbindelser med Taiwan, og dermed er utelukket fra fullstendige kontakter med Folkerepublikken Kina. Beijing gjør en gjensidig utveksling av ambassader med Den hellige Stol avhengig av et brudd i forbindelsene med Taiwan.

Vatikanet nedgraderte allerede på 70-tallet nuntiaturet på Taiwan protokollært, og det blir ledet av en nuntiaturråd. Men Kina sa seg ikke tilfreds med det, og Vatikanet har hittil ikke vært villig til å komme Beijing videre i møte, selv om de på ulike måter prøver å forbedre forholdene til Beijing.

Kathpress 18. februar 1999; o: pe

av Webmaster publisert 23.02.1999, sist endret 23.02.1999 - 11:16