Prestetilvekst stabilisert på lavt nivå

Bonn (KAP) - Tallet på prestekandidater har stabilisert seg på et lavt nivå i Tyskland. I 1998 trådte 215 menn inn i tyske presteseminarer. Det var 20 færre enn året før, men 33 mer enn i det desidert dårligste året, 1996. Dette meldte lederen for informasjonssenteret for kirkelige kall, Rainer Birkenmaier, på mandag i Freiburg. En endring av trenden er ikke i sikte. Tallet på nye prester dekker på langt nær behovet. Fra 1984 til 1996 har antallet prestekandidater stadig sunket.

Ifølge statistikken stiger tallet på nye prester, altså de som etter avsluttet studium blir presteviet, ubetydelig. Det er påfallende at det blant prestekandidatene stadig er flere "sene kall". Dette gjelder også teologer som først etter studiet bestemmer seg for presteyrket. Raske endringer kan ikke ventes i fremtiden, i følge Birkenmaier. Sannsynligvis tallene for de neste årene gå både opp og ned.

Kathpress 22. februar 1999; o: pe

av Webmaster publisert 25.02.1999, sist endret 25.02.1999 - 11:08