Pavebesøk i Romania "modig, men risikabelt"

Vatikanet (CWN) - En ledende representant for den rumenske ortodokse kirken har sagt at planene om et besøk til Romania i mai av pave Johannes Paul II er "modige, men risikable". Erkeprest Viktor Petlyusjenko, som representerer det rumenske patriarkatet på en konferanse i Roma denne uken, sa at pavens besøk kunne "innlede en ny æra, etter en lang periode med misforståelser og forargelse mellom katolikker og ortodokse" i Romania. Det resultatet ville utvilsomt være positivt, sa Petlyusjenko.

Men den rumenske talsmannen advarte mot å tro at det historiske besøket ville føre til et dramatisk gjennombrudd i de økumeniske forbindelsene. Særlig advarte han mot å tro at reisen til Romania, den første av en pave til et overveiende ortodokst europeisk land, ville forbedre sjansene for et pavelig besøk i Moskva. Pave Johannes Paul II har ofte gitt uttrykk for sitt ønske om å besøke Russland, men ortodokse ledere har vært kjølige overfor ideen.

Et direkte personlig møte mellom paven og den russisk-ortodokse patriark Alexej II "skule bli mottatt med glede, som et møte mellom to brødre", sa erkeprest Petlyusjenko. Men han påpekte at de russisk-ortodokse fortsatt uttrykker uro for katolsk "proselyttisme" i landet. Denne uroen fikk den russisk-ortodokse synoden til å avblåse planene om et møte mellom paven og patriarken i 1997.

Catholic World News 17. februar 1999; o: pe

av Webmaster publisert 25.02.1999, sist endret 25.02.1999 - 11:14