Beredt til humanitært initiativ for Öcalan

Vatikanet (KAP) - Vatikanet er beredt til et humanitært initiativ for kurderlederen Abdullah Öcalan, som sitter arrestert i Tyrkia. Menneskerettighetene må gjelde for alle, og menneskelig liv må forsvares under alle omstendigheter, sa kardinalstatssekretær Angelo Sodano i et intervju med den romerske avisen Repubblica på lørdag. Hvis Vatikanet blir bedt om et diplomatisk skritt overfor den tyrkiske regjeringen for å redde Öcalans liv, "vil vi helt bestemt ikke avslå det". Hittil har det imidlertid ikke kommet noen slik oppfordring.

Italienske aviser siterte fredag Öcalans italienske advokat Giuliano Pisapia, som kom med en bønn til Vatikanet og paven om å støtte hans klient. Det dreier seg ikke bare om en persons liv og verdighet, men om et helt folk. Overfor krenkelser av menneskerettighetene bør man ikke skille mellom høyre og venstre og mellom verdslig og religiøs.

Pave Johannes Paul II har tidligere gjentatte ganger, for eksempel i sitt påskebudskap i 1991 og 1995, snakketom det kurdiske folks vanskelige situasjon. Også i sin nyttårstale i 1998 til det diplomatiske korps minnet han om "den kurdiske befolkningens drama", og at deres skjebne ikke må forbigår i taushet. Han gikk samtidig inn for medfølelse overfor de kurdiske flyktningene og minnet om "de millioner av deres brødre som streber etter sikre og verdige livsbetingelser".

En gruppe kurdere som bor i Sveits, okkuperte fredag hovedkvarteret til Kirkenes verdensråd i Genève, for å legge frem sitt anliggende for generalsekretær Konrad Raiser. Ved en pressekonferanse krevde en representant for Verdensrådet at Öcalan fikk en "rettferdig rettssak i overensstemmelse med normer og avtaler innenfor internasjonal rett". Hun appellerte til den tyrkiske regjeringen om å sørge for at Öcalan forble uskadd og i god behold og at han fikk tillatelse til å ta imot sine advokater.

Den knapt tre timer lange okkupasjonen av Verdensrådet hadde gått fredelig for seg, understreket representanten. Overfor generalsekretæren hadde kurderne uttrykt sin engstelse for de tyrkiske myndighetens arrestasjon og behandling av deres leder Öcalan. De ba om en intervensjon overfor de tyrkiske myndighetene til fordel for Öcalan.

Representanten for Kirkenes verdensråd viste til at Verdensrådet i mange år har støttet det kurdiske folkets sak. Rådet oppfordrer sine medlemskirker til å benytte anledningen til å kreve overfor regjeringene i de respektive landene "en fredelig og rettferdig løsning på det kurdiske folks problemer".

Kathpress 22. februar 1999; o: pe

av Webmaster publisert 25.02.1999, sist endret 25.02.1999 - 11:17