Prest ekskommunisert for skisma

Rochester (CWN) - Bispedømmet Rochester i New York i USA annonserte denne uken ekskommunikasjonen av en prest som ble fjernet fra sitt embete som sogneprest og deretter ville starte sin egen kirke. Fader James Callan (51) ble fjernet fra sognet Corpus Christi og suspendert fra aktiv tjeneste i desember etter at han hadde forbrutt seg mot Kirkens lære ved å tillate at en kvinnelig kirkelig assistent å koncelebrere messen og å tillate partnerskapsseremonier for personer av samme kjønn i sin kirke. Deretter fortsatte han å holde gudstjenester for sympatiserende menighetsmedlemmer i ulike protestantiske kirker i området.

Bispedømmet erklærte at "ved å starte en ny kirke har det skjedd et skisma. Fader Callan har i virkeligheten ekskommunisert seg selv. Katolikker som har sluttet seg til den nye kirken, er ikke i full kommunion med Kirken og har pådratt seg selv samme straff". Bispedømmet advarte også at det kunne komme til å be Vatikanet til offisielt å tilbakekalle fader Callans fullmakter som prest for å "fjerne enhver forvirring" om gyldigheten av hans prestetjeneste.

Catholic World News 25. februar 1999; o: pe

av Webmaster publisert 02.03.1999, sist endret 02.03.1999 - 15:23