Biskopene uenige om abortrådgivning - lar paven avgjøre

Bonn (KAP/CWN) - Den tyske bispekonferansen sa etter et møte i Lingen denne uken at de ville be pave Johannes Paul II å gi dem veiledning om de skal fortsette å gi abortrådgivning. Biskop Karl Lehmann, president for bispekonferansen, sa etter møtet at biskopene ikke hadde vært i stand til å formulere et kompromiss, og at paven nå får ta den endelige beslutningen. Det er ikke offentliggjort hvor skillelinjene i bispekonferansen går.

Den katolske kirke i Tyskland har i mange år drevet mer enn 250 rådgivningssentre. De er en del av landets abortrådgivningssystem, som krever at en kvinne skal motta informasjon og råd før hun kan få foretatt en abort. Som et bevis på at hun har fått denne veiledningen utstedes et sertifikat, som er nødvendig for å få abort. Paven sendte i januar 1998 en "inntrengende oppfordring" til de tyske biskopene om at Kirken ikke må delta i dette programmet ved å utstede slike sertifikater, fordi det kan ses på som å ta del i aborten.

De tyske biskopene svarte på pavens ønske ved å si at de skulle fortsette med rådgivning, men ville gradvis trekke seg ut av deltakelse i sertifikatprosessen. Noen kritikere har sagt at denne overgangsfasen er for lang, mens andre hevder at kvinner vil nøle med å gå til kirkelig drevne rådgivningskontorer fordi de ikke vil få anledning til å få utført abort hvis de skulle velge det etter rådgivningen. Dermed mister Kirken muligheten til å endre disse kvinnenes beslutning. Kritikerne tror at antallet aborter dermed vil gå opp, og at det tragisk nok vil være Kirkens skyld.

Omkring 20.000 kvinner søker abortrådgivning i katolsk drevne sentre hvert år, og tjenestemenn sier at minst 5.000 av dem bestemmer seg etterpå til ikke å få utført abort. Det ble utført ca 131.000 aborter i Tyskland i 1997.

Catholic World News/Kathpress 26. februar 1999; o: pe

av Webmaster publisert 04.03.1999, sist endret 04.03.1999 - 16:03