Lutheranerne deltar ikke i feiringen av Det hellige år

Roma/Genève (KAP) - Lutheranerne i Italia deltar ikke i festlighetene som Den katolske kirke arrangerer i Roma for det hellige år 2000. I en erklæring advarer de mot en forherligelse av Kirken. Jubileet bør fremfor alt være en anledning til bot.

Roma har for en stor del av kristenheten fortsatt en fremtredende betydning som hellig by, heter det videre i erklæringen. I følge de italienske lutheranerne er imidlertid Det hellige Land det egnede stedet for å feire den kristne kirkes 2000 års fødselsdag.

Dessuten kritiserer Italias lutheranere Den katolske kirke på grunn av dens anvisning for mottakelse av jubileumsavlat. Det var avlatsspørsmålet som førte til den lutherske reformasjonen. Lutheranerne spør seg om man ikke kunne forlange mer "fingerspitzengefühl" av kirken, som hevder å ha et spesielt embete for Kirkens enhet. Den lutherske kirken hilser imidlertid all aktivitet velkommen som fører til Guds forherligelse, og anbefaler den økumenisk innrettede feiringen i Det hellige Land. Man ber Den katolske kirke om forståelse når man ikke ser noen mulighet til å støtte jubileumsfeiringen i Roma. Katolikkene har invitert Italias protestantiske kirker til feiringen av jubileumsåret 2000.

Den evangelisk-lutherske kirken i Italia teller rundt 7.000 medlemmer i 12 menigheter; de fleste er tyskspråklige.

Kathpress 26. februar 1999; o: pe

av Webmaster publisert 04.03.1999, sist endret 04.03.1999 - 16:08