Biskopene takker Vatikanet for Pinochet-intervensjon

Santiago de Chile (KAP/CWN) - Den chilenske bispekonferansen har takket Vatikanet for deres intervensjon til fordel for eksdiktatoren Augusto Pinochet hos de britiske myndighetene. Med dette har Vatikanet bidratt til den indre freden i Chile, erklærte biskopene. Med arrestasjonen av Pinochet ble alle sår igjen revet opp og spenningene i det chilenske samfunnet ble skjerpet.

Vatikanet bekreftet for to uker siden at de i november ad diplomatisk vei hadde bedt de britiske myndighetene om å løslate Pinochet. Intervensjonen ble møtt av sterk internasjonal kritikk. I følge avisen "El Pais" i Madrid hadde ved siden av kardinalstatssekretær Angelo Sodano også Opus Dei sterkt medvirket til intervensjonen.

Opus Deis pressetalsmann i Madrid, Antonio Hernandez Deus, har tilbakevist meldingen i El Pais om at organisasjonen har trukket i trådene i denne saken. I et leserbrev i avisen karakteriserer han meldingen som en "fantasiøvelse". I følge El Pais førte kardinalstatssekretær Sodano flere lange strategisamtaler ved Opus Deis hovedkvarter i Roma, hvor lederen for organisasjonen, biskop Javier Echevarria, selv skal ha deltatt. "Renkespilleren" bak Vatikanets innblanding skal ha vært grunnleggeren og lederen av "Movimento Chileno por la Reconciliacion", Fernando Barro, som selv skal være medlem av Opus Dei (dette benektes av organisasjonen selv).

Chiles høyesterettsjustitiarius Roberto Davila har bedt lordene i den britiske høyesteretten om å ta en rask avgjørelse i spørsmålet om Pinochet skal utleveres til Spania. Han sier at det er "foruroligende" at overhusets domsutvalg ennå ikke har avgjort om Pinochet, som ble arrestert i London i oktober, nyter diplomatisk immunitet mot straffeforfølgelse som tidligere statsoverhode eller ikke. Høringene fant sted allerede i andre halvdel av januar. Davila frakjente dessuten utenlandske rettsmyndigheter kompetanse til å dømme den chilenske eksdiktatoren.

Den argentinske presidenten Carlos Menem har forsvart Vatikanets inngripen og avviser kritikken fra chilenske biskoper og argentinske menneskerettighetsorganisasjoner. Med henvisning til Vatikan-kritikken fra den chilenske biskopen av Linares, Carlos Camus, snakket Menem om en kampanje mot paven personlig. Camus har kritisert at Vatikanet har snakket om en "humanitær gest" overfor eksdiktatoren. Pinochet har aldri vist noen humanitære gester eller gitt noen unnskyldninger til sine ofre, sa biskopen. Dette står i motsetning til bispekonferansens offisielle takksigelser til Vatikanet.

Den argentinske regjeringen distanserte seg også fra Mødrene på Plaza des Mayo, som demonstrerte foran Vatikanets nuntiatur i Buenos Aires mot Vatikanets innblanding og skrev et protestbrev til paven. Kvinnene har i mange år krevd opplysninger om sine slektninger, som forsvant under det argentinske militærdiktaturet.

Kathpress 3. og 5. mars 1999/Catholic World News 3. og 5. mars 1999; o: pe

av Webmaster publisert 11.03.1999, sist endret 11.03.1999 - 12:25