Ingen innvendinger mot utlevering av Ali Agça

Vatikanet (KI-KAP/CWN) - Vatikanet har ingen innvendinger mot at pavens attentatmann Ali Agça utleveres til Tyrkia. Vatikanets talsmann Joaquin Navarro-Valls bekreftet torsdag at kardinalstatssekretær Angelo Sodano hadde meddelt dette til den italienske justisministeren gjennom diplomatiske kanaler. Talsmannen gikk ikke inn på pressemeldingene om et angivelig brev fra paven til den italienske presidenten Oscar Luigi Scalfaro.

I følge Navarro-Valls erklærte Sodano overfor justisministeren for en tid tilbake at det fra Den hellige Stols side ikke var noen innvendinger mot utleveringssøknaden som den tyrkiske regjeringen hadde rettet til den italienske.

Agça, som den 13. mai 1981 skjøt ned pave Johannes Paul II på Petersplassen og såret ham livsfarlig, har siden sittet i italiensk fengsel. Han ble i juli dømt til livsvarig fengsel for mordforsøk. Han har flere ganger søkt om benådning. Siden han har utmerket seg med god oppførsel i fengselet, kunne han etter italiensk rettspraksis ha håpet på en foreløpig løslatelse allerede i 1996. Italienske terrorister blir som regel benådet etter 15 år. Agça har både personlig og via sine advokater gjentatte ganger erklært at han vil vende tilbake til sitt tyrkiske hjemland. I 1978 var han i Tyrkia også dømt til livsvarig fengsel på grunn av drapet på en journalist. Av den dommen gjenstår ti års soning i Tyrkia.

Den 27. mai blir det en høring i Ancona ved Adriaterhavskysten om Agças sak. Dit ble han overført fra et romersk fengsel i 1990. Ironisk nok kommer paven selv til byen 3 dager senere for å feire domkirkens 1000-årsjubileum. Høringen skal ta stilling til to forlag: Å be president Scalfaro benåde Agça, eller å utlevere ham til Tyrkia.

Kathpress og Catholic World News 15. og 18. mars 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 26.03.1999, sist endret 26.03.1999 - 11:18