Nuntius i Beograd: Ingen respons

Vatikanens diplomatiska sändebud (nuntius) i Belgrad den spanske ärkebiskopen Santos Abril y Castelló säger till den italienska dagstidningen Corriere della sera att han enligt påvens order har kontakt med alla sidor men att varken Jugoslavien eller NATO är beredda att ändra inställning. Han ifrågasätter också att vapen kan lösa en så gammal konflikt.

Ärkebiskop Abril berättar att han har ständig kontakt med Jugoslaviens utrikesminister. "Vi är alla kvar på nuntiaturen. Vi har order att stanna kvar så länge vi kan utföra vårt arbete. (...) Vårt beslut att hålla nuntiaturen öppen har uppskattats både av myndigheterna och av befolkningen. Det ses som ett tecken på att vi står dem nära. Jag har fått veta att jag får träffa utrikesminister så ofta jag vill. (...)Vi knackar på alla dörrar och försöker tala med alla i de huvudstäder som är iblandade i denna nödsituation. Det gör vi också i Belgrad utan att tappa modet inför de svårigheter vi möter. (...)Vi kommer att fortsätta med våra övertalningsförsök även och vapnen överröstar allt tal om fred. Men förr eller senare måste man börja förhandla, om två dagar, en vecka eller en månad. Det är inte alls självklart att man med vapen kan lösa konflikter som har varat i flera hundra år."

"Vi har fått order att göra allt vi kan för att dialogen skall återupptas och för att man slutar använda våld. Det är påven som vill det. Han är oerhört intresserad av att öppna också den allra minsta öppning mot förhandlingar. Han accepterar inte krigssituationer."

För närvarande upplever nuntien inte att han får någon respons i Belgrad "men inte heller hos dem som är ansvariga för bombattackerna. De talar om fas två och tre som måste följa på fas ett. Som om det inte fanns andra möjligheter. Det är samma inställning som jag möter här. De jag talar med är tacksamma för Vatikanen engagemang men är inte beredda att ändra inställning."

Vanliga människor i Belgrad, säger nuntien, "är arga på världen och säger att alla talar illa om dem. Till oss utlänningar säger de att serberna inte är sådana som man säger."

Vatikanradions skandinaviska program/OB/1999-03-29 Lyssna på http://www.wrn.org/audio/sca_1.ram

Vatikanradions skandinaviska program/OB

av Webmaster publisert 30.03.1999, sist endret 30.03.1999 - 15:24