Pavens katastrofehjelp til Albania

Påven har sänt ledaren för Vatikanens katastrofhjälp till Albanien för att stimulera solidariteten hos alla katoliker i hela världen. Ärkebiskop Paul Josef Cordes, ordförande för Vatikanens råd "Cor unum" (Ett enda hjärta) har nu återvänt till Vatikanen. Han berättar för den italienska dagstidningen Corriere della sera:

"Jag hade med mig 50.000 dollar till den katolska kyrkan i Albanien och 200.000 dollar till den lokal avdelningen av den internationella katolska hjälporganisationen Caritas. Jag vet att det är en droppe i havet, men den materiella hjälpen är bara ett tecken på att påven står dem nära på det mänskliga planet. Det egentliga syftet med min resa var att stimulera solidariteten hos alla katolska kyrkor och församlingar i hela världen och denna solidaritet rör nu på sig. Caritas internationalis har redan skaffat fram sex miljoner dollar och lovar försörja fem tusen flyktingar under sex månader. Sedan kommer de nationella Caritasavdelningarna både i Europa och USA."

Vatikanradions skandinaviska program/OB/1999-04-10

av Webmaster publisert 11.04.1999, sist endret 11.04.1999 - 18:30