Justisdepartementet nekter registrering av jesuittene

Moskva (KI/KAP) - Det russiske justisdepartementet har nektet jesuittordenen en offisiell registrering. Jesu Selskap er dermed den første betydelige romersk-katolske virksomhet som blir nektet anerkjennelse på grunnlag av den omstridte russiske religionsloven fra 1997, melder det britiske østinstituttet "Keston Institute". Pater Stanislav Opiela, leder for de russiske jesuittene, sier i et intervju med "Keston News Service" at loven av 1997 er selvmotsigende. I følge den bokstavelige ordlyden vil loven ikke blande seg inn i kirkenes indre anliggender, men i virkeligheten er det annerledes. I loven heter det at ethvert trosfellessskap kan virke etter sin hierarkiske struktur. Selv om jesuittordenen er en del av Den katolske kirkes struktur, blir den nektet registrering fordi den er et "utenlandsk religiøst fellesskap".

Keston Institute minner om at russiske regjeringstalsmenn i 1997 hadde forsikret at den nye religionsloven bare rettet seg mot nye sekter, og ikke mot religiøse fellesskap som hadde blitt undertrykt av Sovjetregimet. Justisdepartementet har i sitt avslag på jesuittenes søknad om registrering fullstendig sett bort fra at ordenen fantes i det gamle Russland siden tidlig på 1700-tallet. Faktisk kunne jesuittordenen bare fortsette i Russland (og Preussen) etter at de vesteuropeiske maktene hadde tvunget paven til å oppløse ordenen i 1773. I mange tiår på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet spilte ordenen en aktiv rolle i de delene av den gamle polsk-litauiske dobbeltrepublikken som tilfalt Russland etter delingen, men også i St. Petersburg hadde den en viktig rolle i det åndelig kulturelle og religiøse liv.

I den sovjetiske epoken var jesuittene et kjært fiendebilde, men i 1992 vendte den offisielt tilbake til det post-sovjetiske Russland. Også en av de russiske biskopene, den apostoliske administratoren i Novosibirsk, Iosif Werth, tilhører ordenen. Jesuittene er i dag fremfor alt aktiv i skolevesenet og forlagsvirksomhet i Russland.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 28.04.1999, sist endret 28.04.1999 - 11:55