Nobelprisvinnere for politisk løsning

Roma (KI/KAP/Zenit) - Sju mottakere av Nobels Fredspris har vært samlet til "fredstoppmøte" i Roma. De krever en øyeblikkelig stans i kampene på Balkan, gjenopptakelse av forhandlingene og innkalling av en internasjonal konferanse om Balkan-spørsmålet. Det forutsetter at alle flyktninger kan vende tilbake til sine hjem og at det treffes nødvendige tiltak for å hindre en humanitær katastrofe, heter det i et sluttkommuniké. Dessuten må folket i Kosovo få tilbake sin fulle autonomi.

De sju Nobelprismottakerne Mikhail Gorbatsjov, Rigoberta Menchu, Frederik de Klerk, Betty Williams, Simon Peres, David Trimble og Joseph Rotblat, gikk også inn for å koble inn FN og deres multinasjonale sikkerhetsstyrker på basis av vedtak i Sikkerhetsrådet. Målet er en europeisering av Balkan og ikke en balkanisering av Europa, heter det i kommunikeet.

I mellomtiden går Romas borgermester Francesco Rutelli, som sammen med Gorbatsjov-stiftelsen står bak toppmøtet, inn for at det holdes et fast årlig møte i Roma mellom mottakerne av Nobels Fredspris. Det neste møtet skal finne sted i november 2000.

Nobelprismottakernes audiens i Vatikanet viste at det var stor overensstemmelse mellom deres og pavens syn, erklærte Gorbatsjov til journalister etter audiensen. Ved siden av konfliktene på Balkan og i andre kriseområder stilte paven også det generelle spørsmålet om en kommende verdensordning på terskelen til et nytt årtusen.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 28.04.1999, sist endret 28.04.1999 - 11:55