Intensivert dialog med islam i Europa

München (KI/KAP) - Den katolske kirke ser muligheter og perspektiver for en konstruktiv dialog mellom kristne og muslimer i Europa. Dette understreket sekretæren for Det pavelige råd for interreligiøs dialog, biskop Michael Louis Fitzgerald, i München torsdag. Han gikk blant annet inn for at muslimene trekkes inn i forberedelsene til det kristne årtusenskiftet. Biskopen holdt en tale i forbindelse med 20-årsjubileet for Det økumeniske kontaktsentrum for ikke-kristne (ÖKNI), som ble grunnlagt i 1979 av kardinal Joseph Ratzinger, den gangen erkebiskop av München.

Den vesteuropeiske holdningen til muslimene i Bosnia eller Albania kan i følge Fitzgerald i fremtiden bli viktig for forholdet mellom kristne og muslimer i Europa. Etter anslag fra "Islam i Europa"-komiteen bor det i Europa inkludert Russland mellom 20 og 24 millioner muslimer, derav 12 millioner i Vest-Europa. Flest bor det i Frankrike med 4 millioner, deretter kommer Tyskland med ca 2 ½ millioner.

På det internasjonale nivå er det i følge biskopen nå bevegelse i forbindelsene mellom muslimer og kristne. Derfor må ikke islam betraktes som en fast enhet, men det gjelder å være oppmerksom på dens ulike strømninger. For Kirken vil det være viktig å være bevisst sen religiøse pluraliteten over hele verden. I forminsket målestokk gjelder dette også for Europa.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 04.05.1999, sist endret 04.05.1999 - 13:08