Paven offisielt invitert til landet

Vatikanet (KI/KAP/CWN) - Den israelske utenriksministeren Ariel Sharon innbød under sin audiens hos paven sist mandag på nytt Johannes Paul II til et "snarlig" besøk i Israel. Ellers samtalte de to om fredsprosessen i Midtøsten, situasjonen for Den katolske kirke i Israel og om et samarbeid med henblikk på forberedelsene til jubileumsåret 2000. Sharon møtte også Vatikanets "utenriksminister", erkebiskop Jean-Louis Tauran, og kardinalstatssekretær Angelo Sodano.

I moskéstriden i Nasaret har Vatikanet uttrykkelig stilt seg bak protestene fra de kristne i landet og gitt uttrykk for sin bekymring over utviklingen i Nasaret. Ved siden av de grunnleggende spørsmålene om religionsfrihet og de kristnes rettigheter i Det hellige Land får den også betydning for det hellige år 2000 og det lenge etterlengtede pavebesøket i landet. Hvis spenningene fortsetter, er det bekymring for at det ikke blir noe av den tilstrømmingen av pilegrimer i jubelåret som man har håpet på. I den anledning har Israel allerede investert mange millioner dollar, særlig i utbygningen av infrastrukturen. Men ved akutte sikkerhetsproblemer kan neppe heller et pavebesøk i Israel finne sted. I tillegg vil pave Johannes Paul II gjøre sitt definitive ja til å reise til Jesu fødeland avhengig av et votum fra de kristne i landet, som er sterkt irritert over mosképlanene i Nasaret.

Sharon og den israelske regjeringen ser seg derfor tvunget til å finne en løsning for Nasaret som tilfredsstiller de kristne. For det første håper man at strømmen av pilegrimer i år 2000 blir en sterk impuls for turismen i landet, og for det andre ville et pavebesøk bety en lenge etterlengtet internasjonal oppvurdering av Israel blant de katolske statene med en sterk anti-israelsk stemning. Paven og hans diplomater har gjentatte ganger gjort det klart at et slikt besøk bare kan skje hvis det bidrar til en forsoning og enighet mellom israelere og palestinere, ikke hvis det fra israelsk side blir brukt som et politisk instrument mot palestinernea- og dermed mot Den katolske Kirke i Det hellige Land.

Sharon sier at det ikke er nevnt noen konkret dato for et pavebesøk i Israel. Observatører mener imidlertid at et slikt besøk kan finne sted i slutten av mars 2000a- til festen for Herrens bebudelse. Paven vil da besøke Nasaret og Bebudelseskirken, og det snakkes også om et møte på Sinaifjellet mellom religiøse ledere for de tre store monoteistiske religionene: Kristendommen, jødedommen og islam. Vatikanet er imidlertid tause om invitasjonen, noe som har skapt en viss utålmodighet i Israel. En offisiell invitasjon ble også overlevert til kardinal Roger Etchegaray i mars i år da han besøkte Israel.

Vatikanet er spesielt opptatt av Jerusalems skjebne. Til det svarer Sharon: "Jerusalem kommer aldri til å bli delt. Byen vil fortsette å være hovedstad for det jødiske folk og staten Israel". Valget i Israel den 17. mai avgjør hvilken israelsk samtalepartner Vatikanet i fremtiden får med å gjøre.

Kathpress og Catholic World News 26 og 27. april 1999; o: pe KIa- Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo

av Webmaster publisert 05.05.1999, sist endret 05.05.1999 - 14:34