Likkledet i Torino kommer fra Det hellige Land

Jerusalem (KI/Zenit) - En ny vitenskapelig undersøkelse av pollen fra Likkledet i Torino har skaffet flere bevis for at relikvien stammer fra Det hellige Land. Til tross for Karbon 14-tester som indikerer at duken ble laget i middelalderen, fortsetter mange kristne å tro at Likkledet faktisk er det kledet som Jesus ble gravlagt i. Det nye pollenbeviset styrker argumentene for relikviens ekthet.

Avinoam Danin, professor i botanikk ved Jerusalems hebraiske universitet, sier at «i lys av våre funn er det svært trolig at Likkledet som oppbevares i Torino faktisk kommer fra denne delen av verden».

I følge de siste undersøkelsene inneholder Likkledet svært gamle rester av planter som er identifisert som «Zygophyllum dumosum», som bare vokser i Israel, Jordan og Sinaiørkenen. De to andre plantene det er funnet spor av er «Klipperose» (Cistus creticus), som vokser i hele Midtøsten, og «Goundelia tournefortii», som etter tradisjonen ble brukt til Kristi tornekrone.

I følge Uri Baruch, pollenekspert i de israelske antikvitetsmyndighetene, tilhører pollenprøver fra Likkledet planter som er funnet i Israel og nabolandene.

Korsfarere tok med Likkledet til Frankrike på 1300-tallet, etter å ha funnet det i Det hellige Land. Det har vært oppbevart i katedralen i Torino siden 1578, og har overlevd både brann og et bombeforsøk.

Zenit 21. juli 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 28.07.1999, sist endret 28.07.1999 - 11:19