St. Tereses rundtur i det tidligere Sovjet en suksess

Paris (KI/Zenit) - Den viktigste misjonæren i moderne tid har nettopp fullført en unik tur i det tidligere Sovjetsamveldet. Relikviene av den hellige Terese av Jesusbarnet (av Lisieux), som døde som 24-åring og som pave Johannes Paul II har utnevnt til kirkelærer, reiste med buss gjennom Russland, Sibir og Kasakhstan. Reisen var på mer enn 30.000 kilometer og det var lagt inn stopp i 60 viktige menigheter. Samtidig besøkte ti små relikvarer, sammen med et vakkert ikon av Terese malt av arkimandritten Zenon, svært fjerne steder som Astrakhan og Magadan i tillegg til mange små samfunn, sykehus, fengsler, barnehjem og syke mennesker.

Misjonen var mulig takket være samarbeidet med de lokale kirkene. Før relikvienes ankomst organiserte alle menighetene forberedende retretter og oversatte noen av Tereses manuskripter. Kassetter med sanger skrevet av den hellige og bønnebøker ble laget på russisk. For tiden blir hennes «Selvbiografiske manuskripter» distribuert i Russland, Sibir og Kasakhstan og har blitt sommerens bestselger.

«Bispedømmet Østre Sibir er det største i verden med sine 10 millioner km², men har bare 24 prester og ordensfolk - det samme antall som Monaco», forklarte de franske katolske organisatorene av reisen. Terese av Lisieux er fortsatt en av de viktigste misjonærene i vårt århundre, som så mange paver har beskrevet henne.

Zenit 15. august 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 19.08.1999, sist endret 19.08.1999 - 20:21