Paven besøker Sinai-fjellet den 5. desember 1999

Katarina-klosteret Roma(KAP)- Pave Johannes Paul II skap besøke Sinai den 5. desember. Det opplyser en talsmann for Katarina-klosteret, som ligger ved Sinai-fjellets fot, pr. telefon til det østerrikske katolske nyhetsbyrået Kathpress. Vatikanet har overfor klosteret bekreftet at besøket blir gjennomført.

Fra tidligere er det kjent at Paven akter å besøke ruinene av Abrahams fødeby Ur i Irak den 2. til 5. desember, som et ledd av de pilegrimsreiser han anker å gjennomføre i forbindelse med jubelåret 2000. Men Vatikanet har ennå ikke endelig bekreftet Irak-reisen. planene.

Interreligiøs bønnesamling

Det ortodokse Katarina-klosteret fra det 6. århundre ligger på et ørkeplatå i 1.600 meters høyde rett under fjellet Jebel Musa. På dette fjellet var det etter tradisjonen at Gud gav Moses de ti bud. Det er planen at representanter for jødedom og islam skal møte Paven i klosteret, og at de forskjellige skal be til Gud. Et pavebesøk på fjellets topp der det befinner seg et kapell, lar seg av tekniske grunner ikke gjennomføre.

Moses er en sentral skikkelse for kristne og jøder, og muslimene anerkjenner ham som profet. Slik er han et felleseie for de tre store monoteistiske religioner, og et godt samlingspunkt for interreligiøs dialog.

Katarinaklosteret utgjør hjertet til den selvstendige (autekefale) ortodokse kirke på Sinai. Foruten klosteret omfatter det noen få beskjedne ortodokse menigheter i landsbyer på Sinai-halvøya. Kirkens overhode er erkebiskop Damianos, som også er abbed for Katarinaklosteret.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)

av Webmaster publisert 02.09.1999, sist endret 02.09.1999 - 16:17