Vatikan-ekspert kaller Cornwells bok for bedrageri

Berlin, 22.9.1999 (KI/KAP) - Pater Peter Gumpel S.J., som er undersøkelsesdommer for salig- og helligkåringprosesser i Vatikanet, har på det skarpeste avvist den britiske forfatter John Cornwells angrep på Pave Pius XII. I Cornwells bok "Hitler's Pope" dreier det seg "objektivt om et alvorlig bedrageri", understreket Gumpel i et intervju med dagsavisen "Die Welt" i Berlin (onsdagsutgaven den 22. september). Cornwell har aldri satt sine ben i den del av Vatikan-arkivene som dreier seg om årene etter 1922, fremholder Gumpel.

Cornwell narrer "bevisst" sine lesere når han forsøker å trekke setninger i et brev ut av sin sammenheng for å bevise pavens angivelige anti-semittiske innstilling, sa Gumpel. Den daværende pavelige diplomat Eugenio Pacelli var heller ikke på noen måte "medskyldig" for utbruddet av Den første Verdenskrig, han har senere heller ikke forbudt det tyske katolske parti Zentrum, og har aldeles ikke vært Hitlers "venn".

Gumpel fremhevet videre at Paven hade befalt 150 kirker i Roma om å skjule jøder mens det tyske Wehrmacht forseglet byen, og han hadde "en hel skrivebordsskuff full" av protestskriv mot mordene på jødene. Men den daværende tyske utenriksminister Joachim von Ribbentrop "reagerte aldri på dem".

K199905356

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)

av Webmaster publisert 22.09.1999, sist endret 22.09.1999 - 18:30