Birgitta Europas skyddshelgon med Edith Stein och Katarina av Siena

Fotomontasje hentet fra L'Osservatore Romano Den heliga Birgitta av Vadstena utnämndes av påven fredagen den 1. oktober 1999 till skyddshelgon för Europa tillsammans med två andra kvinnliga helgon, Edith Stein och Kataraina av Siena, under en mässa i Peterskyrkan tillsammans med företrädare för hela Europas katolska biskopar.

Påvens förkunnelse mottogs med applåder av dem som deltog i mässan i Peterskyrkan, som innehöll läsningar, sånger och böner på latin, grekiska och de europeiska huvudspråken. Mässan på fredagsförmiddagen inledde de europeiska katolska biskoparnas synodmöte i Vatikanen. Fram till 23 oktober skall de diskutera kristendomens ställning i Europa 10 år efter kommunismens fall och dra upp riktlinjer för den katolska kyrkans verksamhet under det kommande millenniet.

Ett skyddshelgon är ett helgon som man hoppas skall be till Gud för en särskild plats eller kategori. De tre kvinnliga skyddshelgonen som påven hoppas skall be för Europa motsvarar de tre manliga som redan fanns. Birgitta var en svensk adelskvinna på 1300-talet som flyttade till Rom efter hennes mans död och grundade en nunneorden i Vadstena vid Vättern. Hon samsas alltså med Edith Stein, karmelitnunna av judiskt ursprung som dödades i Auschwitz 1942, och Birgittas samtida Katarina av Siena, död 1380, som övertalade Gregorius XI att återvända till Rom från exilen i Avignon för kyrkans bästa. De tre manliga helgonen är det europeiska klosterväsendets fader Benedikt, som levde på 500-talet, och bröderna Kyrillos och Methodios som på 800-talet spred det kristna budskapet till de slaviska folken. Europa beskyddas nu alltså av sex helgon. Alla utom Benedikt har utropats till europeiska skyddshelgon av Johannes Paulus II. De tre kvinnliga helgonen betonar kvinnornas roll i Europas kristna historia. "Jag ville ha lika många kvinnliga helgon för att peka på den viktiga roll som kvinnor har spelat och fortsätter att spela i kyrka och samhälle genom historien", sade påven.

På fredagen firades en särskild tacksägelsemässa i Täbys katolska kyrka med biskopen Anders Arborelius. Bakom utnämningen ligger år av ansträngningar från moder Tekla, Birgittasystrarnas abbedissa i Rom, med stöd från svenske ambassadören vid Den heliga stolen, Anders Thunborg. "Utropandet visar att Vatikanen uppskattar arbetet för jämställdhet i Sverige," säger katolske hjälpbiskopen William Kenney till Aftonbladet. Biskop Anders Arborelius säger till samma tidning: "Vi har givit Europa en kvinna som aktivt arbetade för att påverka människor ur alla samhällsklasser att leva ett rättfärdigare liv."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/99-10-02

av Webmaster publisert 03.10.1999, sist endret 03.10.1999 - 14:40