10.000 nye martyrer blir proklamert i 2000

Vatikanet - KI (KAP/CWN) - Pave Johannes Paul II vil den 7. mai i det hellige år 2000 offisielt og høytidelig gi uttrykk for sin respekt for kristne som led martyrdøden i det 20. århundre. I seremonien deltar også representanter for andre kristne kirker. Det økumeniske prosjektets liste omfatter allerede mer enn 10.000 navn, erklærte presidenten for «Kommisjonen for de nye martyrene i Det hellige år 2000», den ukrainske biskopen Mikael Hrynchyshyn, i følge en melding fra Den internasjonale Foreningen for katolske ordensledere (USG). Hrynchyshyn er apostolisk eksark for katolikker av bysantinsk ritus i Frankrike.

I følge meldingen er størstedelen av de nye martyrene prester og ordensfolk. Navnene er allerede meddelt de berørte bispekonferansene og ordensledelsene. Likevel er listen ennå ikke komplett, og det ventes nye navn for eksempel fra Rwanda og Øst-Timor. Det nye «martyrologiet», som er et ønske fra pave Johannes Paul II, skal inneholde så mange som mulig av de kristne martyrene i det 20. århundre.

Biskopen understreker at kommisjonens arbeid ikke må blandes sammen med arbeidet til Kongregasjonen for salig- og helligkåringer, som har ansvaret for de langvarige prosedyrene som fører frem til formell salig- eller helligkåring.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 19.10.1999, sist endret 19.10.1999 - 14:38