Barnas jubileum på Petersplassen 2. januar

Søndag 2. januar går det første av de store jubelårsarrangementene av stabelen på Petersplassen. Gjennom hele år 2000 vil ulike grupper ha sine arrangementer, men først ut er barna.

Etter messefeiring i Peterskirken kl. 09.00 vil deltagerne samles på Petersplassen. I alt 45.000 barn fra 30 ulike ansjoner vil delta. De er i aldersgruppen 6 til 14 år. Paven vil også delta i sin spesialbygde bil, og han vil ta imot en gruppe barn under ledelse av biskop Agostino Superbo som koordinerer arrangementet.

Paven vil komme med et kort budskap til barna. Han vil så dele ut Johannes XXIIIs internasjonale fredspris for år 2000. Den går til en såkalt NGO (non-governmental organization), "ATD-Quart Monde", som i evangeliets ånd bekjemper ekstrem fattigdom og arbeider aktivt for fremme av menneskerettigheter og barns sak.

Kl. 18.00 skal det være et stort show i audienshallen i Vatikanet med sang og danseoppvisninger fra ulike deler av verden.

VIS, Katolsk Informasjonstjeneste

av Webmaster publisert 31.12.1999, sist endret 31.12.1999 - 11:18