Katolsk skole planlegges i Bodø

St. Eystein menighet i Bodø arbeider seriøst med et katolsk skoleprosjekt. Går alt etter planen, vil oppstart kunne skje høsten 2001. Menigheten ser for seg muligheten av å kunne begynne med 10 nye 6-åringer hvert år.

Den største utfordringen vil være å finne en rektor som med kreativitet, iver og klokskap kan stå for selve oppbyggingen av skolen. For å få en rommelig forberedelsestid, bør vedkommende kunne tiltre i november dette år. Selv om menigheten er på et tidlig stadium i prosessen, ønsker den alt nå å komme i uformell kontakt med interesserte rektoremner.

Nyhetsmelding fra St. Eystein menighet

av Webmaster publisert 17.02.2000, sist endret 17.02.2000 - 11:21