Italiensk prest drept i Uganda

En italiensk prest ble søndag drept like sør for Kitgum i Gulu erkebispedømme nord i Uganda. Presten tilhørte kongregasjonene Verona Fathers, opprettet av den salige Daniel Comboni i forrige århundre. De er fremdeles svært aktive i de nordlige områdene i Uganda, og har der rundt 500 misjonærer; prester, søstre og brødre. En rekke prester har blitt drept i Nord-Uganda de siste 10-15 årene.

Caritas Norge har i flere år hatt prosjekter i området, og startet i juli i år et stort rehabiliteringsprosjekt i Gulu bispedømme. I den forbindelse ble Kitgum besøkt av programkoordinator i Caritas Norge, Dag Albert Bårnes,så sent som i august i år. Den neste utgaven av CaritasINFO vil inneholde beskrivelse av Caritas' aktiviteter i nord. Det vil bli lagt ut på Caritas Norges hjemmesider om noen dager.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Dag Albert Bårnes.

Caritas Norge/Katolsk Informasjonstjeneste

av Webmaster publisert 02.10.2000, sist endret 02.10.2000 - 13:26