Første fase i saligkåringsprosessen for Popieluszko avsluttet

Warszawa - KI (KAP) - Saligkåringsprosessen for den polske martyrpresten Jerzy Popieluszko er avsluttet på bispedømmenivå. Presten og arbeidersjelesørgeren som var nært forbundet med bevegelsen Solidaritet, ble myrdet den 19. oktober 1984 av kommunistiske sikkerhetsoffiserer. For fire år siden ble saligkåringsprosessen åpnet. «Disse fire årene har bekreftet vår overbevisning om at Popieluszko ofret sitt liv for sannheten og for kristne verdier», sa prosessens postulator, Zdzislaw Krol, ved en gudstjeneste i Warszawa. Den andre og avsluttende fasen i prosessen vil nå bli gjennomført i Vatikanet.

Ved gudstjenesten deltok representanter for fagforeningen Solidarnosc fra hele Polen sammen med sin leder, Marian Krzaklewski. Deretter ba de ved Popieluszkos grav i kirken St. Stanislas Kostka. Krol uttrykte glede over at bispedømmeprosessen for Popieluszko kunne avsluttes få dager etter prosessen for kardinalprimas Stefan Wyszynski, som døde i 1981. Wyszynski var et stort forbilde for Jerzy Popieluszko. Opprinnelig hadde man regnet med at saligkåringsprosessen på bispedømmenivå for Popieluszko kunne bli avsluttet i 2000. Men utnyttelsen av nye dokumenter fra de hemmelige arkivene ril den kommunistiske statssikkerhetstjenesten førte til forsinkelser. Disse dokumentene er viktige for prosessen, fordi de beviser det kommunistiske regimets forfølgelse av Kirken og dermed arbeiderprestens martyrdød.

Av de troende ble Popieluszko straks etter sin død æret som martyr. Pave Johannes Paul II kom allerede under det kommunistiske regimet et tydelig tegn da han ba ved Popieluszkos grav i kirken St. Stanislas Kostka i Warszawa i juni 1987.

Jerzy Popieluszko ble født i 1947. Etter proklamasjonen av unntakstilstanden i desember 1981 organiserte han hjelp for forfulgte opposisjonelle. I sine prekener kritiserte han de kommunistiske makthaverne skarpt, men appellerte alltid til de troende om å gi avkall på vold og å «beseire det onde med det gode». Til hans «Messer for fedrelandet» den siste søndagen i hver måneden strømmet det snart tusenvis av mennesker. Flere ganger forsøkte myndighetene å skremme og sjikanere Popieluszko. Til slutt ble han den 19. oktober 1984 arrestert av offiserer i det hemmelige politiet i nærheten av Wloclawek, torturert og druknet i Wisla.

Hans begravelse, hvor rundt en million mennesker deltok, ble en av de mektigste demonstrasjonene mot regimet til general Jaruzelski. Hans grav ble et valfartsmål for mennesker fra alle deler av Polen og fra hele verden.

Kathpress 12. februar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
12. februar 2001

av Webmaster publisert 16.02.2001, sist endret 16.02.2001 - 16:07