Saligkåringsprosessen for kardinal Wyszynski avsluttet på bispedømmenivå

Warszawa - KI (KAP) - Saligkåringsprosessen for den polske kardinal og primas Stefan Wyszynski, som døde i 1981, er avsluttet på bispedømmenivå i Warszawa etter å ha pågått i tolv år. Hans etterfølger Jozef Glemp underskrev tirsdag avslutningsdekretet i katedralen i Warszawa. Ved den høytidelige seremonien var blant andre også kulturminister Kazimierz Ujazdowski til stede. Allerede i oktober i fjor utropte det polske parlamentet 2001 til «Kardinal-Wyszynski-år».

«Takket være Wyszynski kunne Kirken i Polen ikke bare overleve den vanskeligste tid i sin historie, men gikk til og med styrket ut av denne prøvelsen», sa erkebiskop Henryk Muszynski av Gniezno under messen i anledning begivenheten. Muszynski minnet om at kardinal Wyszynski for nøyaktig 53 år siden - den 6. februar 1948 - gjorde sitt høytidelige inntog i katedralen i Warszawa som nyutnevnt erkebiskop. Grunnlaget for Wyszynskis sjelesørgeriske program var Maria-fromheten, understreket erkebiskop Muszynski. Fra denne fromheten vokste også initiativ frem som «Den polske nasjons store løfte på Jasna Gora» og novenen (niårig forberedelse) før feiringen av tusenårsjubileet for Polens kristning.

Stefan Wyszynski ble født i 1901 og ble presteviet i 1924. Han var professor i kirkerett og sosiologi ved presteseminaret i Wloclawek før han i 1943 ble biskop av Lublin. I november 1948 utnevnte pave Pius XII (1939-58) ham til erkebiskop av Warszawa og Gniezno og dermed primas for Polen. Deretter sto han i 33 år i spissen for Den katolske kirke i Polen. Selv om han i 1953 ble kreert til kardinal, kunne han først ikke reise ut fra Polen.

I undertrykkelsens vanskelige tid opprettholdt kardinal Wyszynski det polske folkets kristne identitet. Da den kommunistiske kirkeforfølgelsen var på sitt høyeste, ble han fengslet i 1953. I fengsel utarbeidet han fornyelsesprogrammet for det religiøse liv i Polen. Senere vakte erklæringen «Fra de polske biskopene til sine tyske brødre i bispeembetet», som var skrevet under hans ledelse, oppsikt i hele Europa, men også delvis skarp kritikk på hjemmebane. Spesielt ble det rettet kritikk mot ordene: «Vi tilgir og ber om tilgivelse».

Wyszynski deltok på alle sesjonene under Det annet Vatikankonsil. I årene 1980/81 var han megler mellom bevegelsen Solidaritet og den kommunistiske regjeringen. Kroningen av hans livsverk skjedde den 16. oktober 1978 med valget av den polske paven, som han allerede i juni året etter kunne hilse velkommen på polsk jord.

Kathpress 7. februar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
7. februar 2001

av Webmaster publisert 13.02.2001, sist endret 13.02.2001 - 13:00