Rektorskifte ved den katolske skole i Arendal

Else Beate Hollup har etter eget ønske sluttet som rektor på St. Franciskus skole i Arendal. Reidun Pihlmann er konstituert som rektor inntil videre. Hun jobber som lærer ved skolen og har også tidligere vært konstituert rektor i et halvt år.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
15. januar 2002

av Webmaster publisert 15.01.2002, sist endret 15.01.2002 - 17:13