Biskopene uenige om holdningen til frimurere

Manila - KI (KAP) - Blant de katolske biskopene på Filippinene hersker det uenighet om holdningen til frimurere. Mens noen biskoper vil holde fast ved den strenge utelukkelsen av frimurere fra alle kirkelige aktiviteter, er det andre som går inn for en viss forsonlighet. Det asiatiske katolske nyhetsbyrået Ucanews skriver at en biskop, som ikke ønsker sitt navn offentliggjort, erklærer at han har flere frimurere blant sine troende som regelmessig kommer til messe og som stiller størstedelen av sin fritid til Kirkens disposisjon. «Disse mennene har ikke blitt frimurere for å skade Kirken, men for å komme videre i forretningslivet», understreker biskopen.

Den filippinske bispekonferansen utarbeider for tiden nye retningslinjer for forholdet til frimurerne. De nåværende retningslinjene er fra 1990, og der heter det at ingen offentlig kjent frimurer kan motta kommunionen, kan være fadder eller vitne ved sakramenter eller kan være medlem av et religiøst fellesskap. Losjemedlemmer kan heller ikke få en katolsk begravelse dersom de ikke før sin død hadde vist anger.

Disse bestemmelsene bygger på retningslinjene som Vatikanet utstedte i 1983. Frimurerne har vært representert på Filippinene i 250 år.

Kathpress 26. juli 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
26. juli 2002

av Webmaster publisert 01.08.2002, sist endret 01.08.2002 - 16:57