Initiativ for «respektfull omgang» med kirkebygg

den Haag - KI (KAP) - I Nederland er det grunnlagt en stiftelse for en respektfull omgang med gudshus som er gått ut av bruk. Stiftelsen «Fra himlen høyt» går mot at tidligere kirker blir brukt til for eksempel diskotek eller restaurant. Stiftelsen er grunnlagt etter en strid om den fremtidige bruken av en kirke i Zwolle. Stiftelsen har ingen religiøs innretting, men går inn for en passende bruk av tidligere gudshus utelukkende av historiske grunner.

Nederlandske aviser skriver at stiftelsen går inn for å beskytte en kulturarv som mennesker har investert i gjennom århundrene. I Nederland blir det stadig solgt såkalte «ubenyttede» kirker. For tiden diskuteres salget av en kirke i Deventer til en restaurantbedrift som vil bruke bygningen til mottakelser og fester.

Kathpress 24. juli 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
24. juli 2002

av Webmaster publisert 01.08.2002, sist endret 01.08.2002 - 16:58