Splittelsen i den ortodokse kirken formalisert

Bucuresti/Chisinau - KI (KAP) - Den moldovske regjeringen har rettslig anerkjent det rumensk-ortodokse erkebispedømmet Bessarabia. Dette bispedømmet tilhører patriarkatet i Bucuresti. Dermed finnes det nå i Moldova to parallelle ortodokse jurisdiksjoner - metropoliet (kirkedistriktet) Chisinau, som er tilknyttet Moskva-patriarkatet, men som har en viss grad av autonomi, og det rumensk-ortodokse erkebispedømmet Bessarabia.

Eksistensen av de to parallelle jurisdiksjonene avspeiler den omskriftende historien til landstripen mellom elva Dnjestr (Nistrul på rumensk) og Prut i det 20. århundre. Til 1918 var Bessarabia russisk og tilhørte dermed også kirkelig til den russisk-ortodokse kirken. Mellom 1918 og 1940 var Bessarabia en del av «Stor-Romania». I 1940 måtte Romania igjen gi fra seg Bessarabia etter press fra Hitler og Stalin. I 1941 deltok Romania i det tyske angrepet på Sovjetunionen og erobret Bessarabia tilbake, men utvidet også sitt herredømme til «Trans-Nistria» (landet mellom elvene Dnjestr og Bug) inkludert Odessa. I 1944 gikk Romania ut av alliansen med Nazi-Tyskland, og i «Trans-Nistria og Bessarabia ble situasjonen fra 1940 gjenopprettet. Ved hvert skifte av overherredømme skiftet også den lokale ortodokse kirkens jurisdiksjonære tilhørighet.

I det nye Moldova, en av de nye selvstedige republikkene fra det tidligere Sovjetunionen, kom det i 1992 til dramatiske indre kirkelige spenninger, ettersom en del av den ortodokse nasjonalkirken ville vende tilbake til jurisdiksjonen til patriarkatet i Bucuresti. De moldovske myndighetene har i mange år vegret seg for å anerkjenne eksistensen til en «Bucuresti-fløy» innenfor landets ortodokse kirke. Til slutt ble saken med støtte fra de moldovske kristelig-demokratene brakt inn for menneskerettighetsdomstolen, og det endte med seier for Bucuresti-fløyen. De moldovske myndighetene må forplikte seg til rettslig anerkjennelse av det rumensk-ortodokse erkebispedømmet Bessarabia. Hvilke konsekvenser dette får for den pastorale situasjonen og for den kirkelige formuen, er foreløpig umulig å si.

Det kristelig-demokratiske parlamentsmedlemmet Vlad Cubreacov i Chisinau erklærer seg tilfreds med anerkjennelsen av det rumensk-ortodokse erkebispedømmet. Cubreacov, som også er personlig rådgiver for den rumensk-ortodokse metropolitt Petru, førte saken om anerkjennelse av kirken i Chisinau og Strasbourg. Han kalte regjeringens innvendinger mot å anerkjenne en ortodoks parallell jurisdiksjon for «stalinistisk retorikk».

Blant verdens ortodokse betraktes den nye situasjonen i Moldova med blandete følelser, siden det igjen har kommet til en svekkelse av den ortodokse nasjonalkirken gjennom splittelse i et tidligere kommunistisk land.

Kathpress 6. august 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
6. august 2002

av Webmaster publisert 12.08.2002, sist endret 12.08.2002 - 17:08