Vatikanet øker eiendomsmassen

Vatikanet - KI (KAP) - Vatikanet har kjøpt en viktig eiendom i sin umiddelbare nærhet. Avisen Il Temp skriver at Den hellige Stol har kjøpt et stort bygningskompleks (Palazzo) ved Via della Conciliazione av et italiensk forsikringsselskap for rundt 50 millioner euro. Med dette kjøpet øker Vatikanet sin eiendomsmasse utenfor den 44 hektar store Vatikanstaten. Vatikanet eier fra før tallrike bygninger og tomter på begge sider av Via della Conciliazione, som går fra Tiberen til Petersplassen. Kjøpet er finansiert ved hjelp av ubrukte reserver fra Det hellige år 2000.

Eiendomskjøpet har på lengre sikt åpenbar strategisk betydning for Vatikanet. Msgr Carlo Liberati fra Den hellige Stols eiendomsforvalting (Administrasjonen av Den Apostoliske Stols patrimonium - APSA) sier til Il Tempo at det gjelder å sikre seg et område rundt Peterskirken hvor det ikke foregår noen «forstyrrende» aktiviteter. Det blir da tatt hensyn til at Roma mer og mer utvikler seg til en multikulturell by. Ifølge avisen skal både en arabisk bank og en internasjonal sex-butikkjede ha vist interesse for den bygningen som Vatikanet nå har kjøpt.

Etter ombyggingen av det nye palazzo kan ifølge Liberati vatikanske tjenestemenn som hittil har arbeidet i bydelen Trastevere, flytte sine arbeidsplasser nærmere Vatikanet. Til gjengjeld skal noen biblioteklagre og en skole for bibliotekarer flytte til Trastevere, hvor Vatikanet har store kontorarealer i det eksterritoriale bygningskomplekset San Callisto.

Kathpress 10. august 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
10. august 2002

av Webmaster publisert 12.08.2002, sist endret 12.08.2002 - 17:11