Flere klostre ikke lenger «territorialabbedier»

Roma - KI (KAP) - Etter at det tradisjonsrike italienske benediktinerklosteret Subiaco tidligere i sommer mistet sin status som territorialabbedi, blir det samme nå gjort gjeldende for seks nye klostre. Et territorialabbedi tilsvarer et bispedømme, men ledes av abbeden i et stort kloster, og territorialabbedene er medlemmer av bispekonferansen.

Den romerske avisen Il Messaggero skriver at territoriene til disse territorialabbediene skal deles mellom de omliggende bispedømmene. Territoriet til Subiaco ble delt mellom bispedømmene Tivoli, Palestrina og Anagni. De seks andre klostrene er Monte Oliveto, Montevergine, Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, Santa Maria di Grottaferrata og San Paolo fuori le Mura. Av «ærefrykt for historien» vil imidlertid disse abbedene fortsatt være medlemmer av bispekonferansen.

Bakgrunnen for dette tiltaket er den italienske bispekonferansens intensjon om å nyordne bispedømmegrensene slik at hvert bispedømme har minst 70.000 troende. Klosteret Monte Cassino rammes ikke, siden det med 76.000 katolikker i 53 sogn er over denne grensen. Ved en tidligere reform i 1986 ble antallet italienske bispedømmer redusert fra 332 til 227.

Kathpress 12. august og 25. juli 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
12. august 2002

av Webmaster publisert 19.08.2002, sist endret 19.08.2002 - 16:22