Ny konflikt mellom Den ortodokse kirke og UNMIK

Beograd - KI (KAP) - I Kosovo blir forholdet mellom den serbisk-ortodokse kirken og de provisoriske internasjonale myndighetene i provinsen, UNMIK (United Nations Mission in Kosovo), på nytt satt på en hard prøve. Distriktsretten i Decani har annullert et vedtak som den serbiske regjeringen fattet i 1997, hvor eiendommene til klosteret Visoki Decani, som ble «nasjonalisert» av det kommunistiske Tito-regimet, ble gitt tilbake til den ortodokse munkekommuniteten.

Dette har utløst en heftig protest fra det jugoslaviske religionsdepartementet, som uttaler at det dreier seg om «et rettsbrudd uten sidestykke foran øynene på og med velsignelse fra det internasjonale samfunn». Dette betyr et «klart budskap til den flyktede ikke-albanske befolkningen om at de ikke har noen rett til å vende tilbake» og til den serbiske restbefolkningen om at de ikke kan vente seg noe rolig liv i Kosovo. Departementet appellerer til UNMIK om å erklære rettsavgjørelsen fra Decani for ugyldig.

Kathpress 16. august 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
16. august 2002

av Webmaster publisert 19.08.2002, sist endret 19.08.2002 - 16:24