70-årig serbisk nonne feilaktig arrestert for å dyrke og bruke hasj

Beograd - KI (KAP/Keston) - I begynnelsen av august oppsto det en alvorlig konflikt i Kosovo mellom de provisoriske internasjonale myndighetene i provinsen, UNMIK (United Nations Mission in Kosovo), og det serbisk-ortodokse bispedømmet Raska-Prizren. Politimenn fra UNMIK arresterte den 7. august den 70-årige priorinnen for klosteret Gracanica 8 km øst for Kosovos hovedstad Pristina, Moder Efrosinia, på grunn av angivelig «dyrking og bruk av hasj». Anklagen viste seg straks å være uriktig, men noen unnskyldning har hittil ikke kommet fra UNMIK-tjenestemenn.

Biskop Artemije er desto mer rasende over UNMIK-politiets fremgangsmåte siden den internasjonale politistyrken hittil ikke har arrestert en eneste gjerningsmann i de mange angrepene på ortodokse geistlige og ortodokse helligdommer i Kosovo. Den hellige synoden i den serbisk-ortodokse kirken har på det skarpeste fordømt fremgangsmåten i Gracanica.

Den 7. august kl 20.30 skaffet UNMIK-politimenn som tilhører den serbiske folkegruppen, seg adgang til klosteret Gracanica og arresterte Moder Efrosinia. Dermed brøt de for første gang i historien den 800 år gamle regelen som sier at etter mørkets frembrudd har ingen fremmede tilgang til klosteret Gracanica. Politimennene måtte som serbere vite dette og skulle ha gjort sine overordnede oppmerksom på det, understreker pressekontoret i bispedømmet Raska-Prizren. En tysk politiinspektør forhørte priorinnen til midnatt. Dermed ble snart klart at anklagene ikke hadde noe grunnlag i virkeligheten, noe også UNMIK-politiets leder Charles Weber offentlig måtte innrømme dagen etter.

Moder Efrosinia sier til pressekontoret i bispedømmet at det på klosterets eiendom ble dyrket hamp til 1953 for fremstilling av klær. Det var den gangen vanlig over hele Kosovo at fattige mennesker dyrket hamp for å lage klær. I utkanten av et område hvor det ofte lander helikoptre fra UNMIK, finnes det fortsatt viltvoksende hamp.

Kathpress 16. august og Keston 12. august 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
16. august 2002

av Webmaster publisert 19.08.2002, sist endret 19.08.2002 - 16:25